Účtování a platba

Účtování
Překlad
Cena za překlad se účtuje podle rozsahu výsledného textu vypočítaného v normostranách (NS). Jedna NS má 1800 znaků (včetně mezer), což je 30 řádků po 60 znacích. Pokud jedna zakázka obsahuje více souborů, znaky jednotlivých souborů stejného směru překladu (do CZ nebo do DE) se sečtou, a teprve potom se spočítá počet NS. Vypočtený rozsah překladu se zaokrouhluje nahoru na desetiny NS. Minimální účtovaný rozsah běžného překladu je 0,5 NS. Minimální účtovaný rozsah ověřeného překladu je 1 NS.
 
Tlumočení
Počítá se každý započatý půlden. Minimální účtovaný rozsah je 1 půlden. Jeden pracovní den má 8 hodin. Přesčasy se řeší individuálně (0 – 500,- CZK). Při dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout jiný systém účtování hodin.
Doprava, cestovné na místo tlumočení, resp. ubytování a strava jsou v ceně.
 
Platba
Ceny uvedené v Ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH.
Fakturace do zahraničí - firma je registrovanou identifikovanou osobou.
Překlad
Platba je na fakturu se splatností 14 dní od data jejího vystavení. Změna splatnosti vyhrazena.
Při rozsahu zakázky odhadovaném na více než 10 NS výsledného textu lze přijetí zakázky podmínit sjednáním zálohy ve výši 50 % odhadované ceny. Taková záloha je pak splatná do 1 týdne po předložení více než 50 % výsledného překladu v předběžném znění.
 
Tlumočení
Fakturu obdržíte buď ihned po ukončení tlumočení nebo v nejbližší dny. Splatnost je u jednodenních zakázek ihned v hotovosti, pro stálé zákazníky 14 dní, které se počítají od data vystavení.
 

 


Kontakt

PhDr. Jiří Strážnický

Hlásnice 30
Bystré u Poličky
569 92

Kamínky 29
Brno - Nový Lískovec
634 00


+420 603 475 883
+420 777 940 953Překlady online

Poptávky zasílejte kdykoliv.

Expresní zakázky a soudní ověření
je nutno dohodnout telefonicky:

+420 603 475 883

+420 777 940 953