Zadání překladu nebo tlumočení
Překlad online
Pošlete nám e-mailem nezávaznou poptávku nebo zavolejte na telefonní čísla uvedená v kontaktech.
V telefonické či mailové poptávce je vhodné uvést
  • směr překladu (CZ-DE nebo DE-CZ),
  • obor a typ textu (právo - smlouva o dílo, stavebnictví - popis stavby…)
  • odhadovaný či přesný rozsah výchozího textu a
  • požadovaný termín vyhotovení.
Poptávky lze zasílat kdykoliv, avšak expresní či víkendové zakázky, resp. soudní ověření je vždy nutné dohodnout předem telefonicky.
Při vlastním odhadování ceny a rozsahu doporučujeme prohlédnout si Ceník a Praktické informace. Případně Vám přibližný výsledný rozsah a cenu spočítáme nezávazně sami na základě zaslaného textu.
Lhůta k vyhotovení překladu začíná běžet až doručením závazné objednávky a fakturačních údajů e-mailem.
 
Formáty předlohy
Microsoft Word (*.doc, *docx)
Adobe Reader (*.pdf)
Excel (*.xls, *.xlsx)
PowerPoint (*.ppt, *.pptx)
Hypertext Markup Language (*.html) a kompatibilní
Trados
Tisky či skenované texty
 
Překlad se soudním ověřením
Pošlete nám e-mailem nezávaznou poptávku nebo zavolejte na telefonní čísla uvedená v kontaktech. Překlady k soudnímu ověření je vždy nutné následně dohodnout telefonicky.
Mějte prosím na paměti, že v tomto případě musí být překlad pevně svázán s předlohou. Předlohou je originální dokument nebo jeho ověřená kopie (notář, pošta). Text k překladu lze zaslat dopředu e-mailem s tím, že originál či ověřená kopie dojde poštou později. Po domluvě lze svázání provést na počkání u nás nebo u klienta.
Vyhotovení a odevzdání překladu
Lhůta k vyhotovení překladu začíná běžet až doručením závazné objednávky a fakturačních údajů e-mailem.
Největší efektivity se dosáhne při překladu v textovém editoru (Word). Součástí překladu nejsou služby typu Desktop Publishing ani vytváření tabulek, grafů, statistik apod.
Překlad je běžně odevzdáván v elektronické formě e-mailem nebo při větším rozsahu pomocí služeb zabezpečených internetových úschoven. Na vyžádání lze odevzdat i vytištěný text. V ceně překladu je již zahrnut jeden jeho výtisk a eventuální tuzemské poštovné. Termínem odevzdání se rozumí odeslání překladu e-mailem nebo datum a čas podání výtisku na poště.
Zachování mlčenlivosti je profesní samozřejmostí.
Fakturu obdržíte buď společně s překladem, nebo v nejbližší dny po jeho odevzdání.
 
Konsekutivní tlumočení
Pošlete nám e-mailem nezávaznou poptávku nebo zavolejte na telefonní čísla uvedená v kontaktech.
V telefonické či mailové poptávce je vhodné uvést:
  • termín tlumočení,
  • druh tlumočení (konsekutivní - jednání, doprovod delegace, přednáška, vernisáž…),
  • obor (leasing, stavební povolení...),
  • místo konání a prostředí (kancelář, stavba...),
  • požadovaný oděv tlumočníka,
  • dopravu na místo konání, nocleh.
Zachování mlčenlivosti je profesní samozřejmostí.
 
Účtování
Překlad
Cena za překlad se účtuje podle rozsahu výsledného textu vypočítaného v normostranách (NS). Jedna NS má 1800 znaků (včetně mezer), což je 30 řádků po 60 znacích. Pokud jedna zakázka obsahuje více souborů, znaky jednotlivých souborů stejného směru překladu (do CZ nebo do DE) se sečtou, a teprve potom se spočítá počet NS. Vypočtený rozsah překladu se zaokrouhluje nahoru na desetiny NS. Minimální účtovaný rozsah běžného překladu je 0,5 NS. Minimální účtovaný rozsah ověřeného překladu je 1 NS.
 
Tlumočení
Počítá se každá započatá půlhodina. Minimální účtovaný rozsah jsou 4 hodiny. Jeden pracovní den má 8 hodin. Přesčasy se řeší individuálně (0 – 500,- CZK). Při dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout jiný systém účtování hodin.
Dopravu, cestovné na místo tlumočení, resp. ubytování hradí klient (např. auto = 5,- CZK/km).
 
Platba
Ceny uvedené v Ceníku jsou konečné – nejsme plátci DPH.
Fakturace do zahraničí - firma je registrovanou identifikovanou osobou.
Překlad
Platba bankovním převodem na základě faktury se splatností minimálně 7 dní od data vystavení. 
Při rozsahu zakázky odhadovaném na více než 10 NS výsledného textu lze přijetí zakázky podmínit sjednáním zálohy ve výši 50 % odhadované ceny. Taková záloha je pak splatná do 1 týdne po předložení více než 50 % výsledného překladu v předběžném znění.
 
Tlumočení
Fakturu obdržíte buď ihned po ukončení tlumočení nebo v nejbližší dny. Splatnost je minimálně 7 dní, které se počítají od data vystavení. Platba převodem.
 
Všeobecné a individuální podmínky
Jsou-li s klientem e-mailem či jinou písemnou formou dohodnuty a oboustranně potvrzeny individuální podmínky odlišné výše uvedených od Všeobecných podmínek, mají přednost individuální podmínky.
 
Praktické informace
Normostrana
Před zadáním překladu si výsledný rozsah můžete sami spočítat buď poměrně přesně podle počtu znaků uvedených v charakteristice souboru v příslušném programu, nebo u skenovaných textů přibližně tak, že si spočítáte znaky na jednom typickém řádku a vynásobíte je odhadovaným celkovým počtem řádků. Uvědomte si, že např. u hustě psaných obchodních podmínek či formulářů může mít jedna běžná stránka někdy až několikanásobný počet normostran! Při překladu do němčiny musíte počítat s tím, že výsledný text Vám „nakyne“ zhruba o 15 %. Naopak to platí analogicky.
Normostrana: 1800 znaků výsledného textu (30 řádků po 60 znacích)
Příklad: V programu Microsoft Word (balík Microsoft Office 2010), v kartě Revize klikněte na tlačítko Počet slov. Vezměte hodnotu Znaky (včetně mezer), vydělte ji číslem 1800. Výsledek zaokrouhlete nahoru na desetiny. Dostanete počet normostran daného textu.
3095 : 1800 = 1,719 = 1,8 NS


Kontakt

PhDr. Jiří Strážnický

Hlásnice 30
Bystré u Poličky
569 92

Kamínky 29
Brno - Nový Lískovec
634 00


+420 603 475 883
+420 777 940 953Překlady online

Poptávky zasílejte kdykoliv.

Expresní zakázky a soudní ověření
je nutno dohodnout telefonicky:

+420 603 475 883

+420 777 940 953