PhDr. Jiří Strážnický

Mgr. Blanka Strážnická

soudní překladatelé pro jazyk německý
 

Profesionální překlady textů běžných, odborných a úředních z češtiny do němčiny či naopak. Ověřené překlady (kulaté razítko).  

Tlumočení na stavbách či v jiných náročných nekravatových oborech (výrobní provozy, montáže v zahraničí, zemědělství a lesnictví), případně tlumočení obchodních a pracovních jednání, seminářů a školení.


        Překlady online 

 • Právo 
 • Ekonomika 
 • Výroba izolačních skel
 • Stavebnictví 
 • Strojírenství 
 • Elektrotechnika 
 • Jaderná energetika
 • Bezpečnost práce
 • Zdravotnictví
 • Smlouvy, zákony, interní směrnice, výroční zprávy, analýzy, publikace, popisy staveb, projekty, technické dokumentace, kolaudace, manuály, webové stránky, lékařské zprávy a další

        Konsekutivní tlumočení

 • Specializace na nekravatové obory, to jest stavby, výrobní provozy a terén 
 • Obchodní jednání, přednášky a semináře
 • Školení

        Překlady se soudním ověřením

 • Smlouvy, posudky, auditorské doložky 
 • Výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů
 • Plné moci
 • Daňová prohlášení
 • Rozsudky, nařízení a rozkazy
 • Rodný list, oddací list, vysvědčení o způsobilosti
 • Úmrtní list, usnesení o dědictví
 • Jazykové certifikáty
 • Lékařské zprávy, neschopenky

 


Kontakt

PhDr. Jiří Strážnický

Hlásnice 30
Bystré u Poličky
569 92

Kamínky 29
Brno - Nový Lískovec
634 00


+420 603 475 883
+420 777 940 953Překlady online

Poptávky zasílejte kdykoliv.

Expresní zakázky a soudní ověření
je nutno dohodnout telefonicky:

+420 603 475 883

+420 777 940 953

 


TOPlist