PhDr. Jiří Strážnický

Mgr. Blanka Strážnická

soudní překladatelé pro jazyk německý
 

Profesionální překlady textů běžných, odborných a úředních z češtiny do němčiny či naopak. 

Ověřené překlady ("soudní překlady" s "kulatým razítkem").  

Tlumočení na stavbách a ve výrobních provozech, na montážích a školeních v zahraničí, při transferech. 

Tlumočení obchodních a pracovních jednání, projektů a seminářů.

Němčina na míru.


Překlady online                                                          

 • Právo, ekonomika a správa
 • Stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika 
 • Jaderná energetika
 • Výroba izolačních skel
 • Řezivo, KVH, CLT
 • Bezpečnost práce
 • Zdravotnictví
 • Smlouvy, zákony, interní směrnice, výroční zprávy, analýzy, publikace, popisy staveb, projekty, technické dokumentace, kolaudace, manuály, webové stránky, lékařské zprávy a další

Konsekutivní tlumočení                                    

 • Specializace na stavby, výrobu a terén, resp. projekty včetně transferů 
 • Obchodní jednání, přednášky a semináře
 • Školení

Překlady se soudním ověřením                             

 • Smlouvy, posudky, auditorské doložky 
 • Výpis z obchodního rejstříku, výpis z rejstříku trestů
 • Plné moci
 • Daňová prohlášení
 • Rozsudky, nařízení a rozkazy
 • Rodný list, oddací list, vysvědčení o způsobilosti
 • Úmrtní list, usnesení o dědictví
 • Jazykové certifikáty
 • Lékařské zprávy, neschopenky

        Němčina na míru                                            

 • Individuální výuka pro právníky, lékaře a zdravotníky
 • Skupinová výuka a kurzy pro firmy


Kontakt

PhDr. Jiří Strážnický

Hlásnice 30
Bystré u Poličky
569 92

Kamínky 29
Brno - Nový Lískovec
634 00


+420 603 475 883
+420 777 940 953Překlady online

Poptávky zasílejte kdykoliv.

Expresní zakázky a soudní ověření
je nutno dohodnout telefonicky:

+420 603 475 883

+420 777 940 953

 


TOPlist